EMPENTA PER LA FORMACIO, FORMACIÓ AMB EMPENTA!
EMPENTA PER LA FORMACIO, FORMACIÓ AMB EMPENTA!

Certificat de Professionalitat

Els nostres serveis inclouen:
• Plataforma de teleformació adaptada a la normativa.
• Continguts interactius multimèdia
• Activitats en plataforma i qüestionaris d'avaluació
• Impartició de la formació per tutors titulats i experts
• Concerts per a la formació presencial
     
Actualment hi ha 21 certificats acreditats pel SEPE i 2 certificats en procés d'acreditació

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT ACREDITATS   

 • COMT0211: ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
 • SSCS0208: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
 • SSCS0108: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN DOMICILI
 • SSCM0108: NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS
 • COMP0108: IMPLANTACIÓ I ANIMACIÓ D'ESPAIS COMERCIALS
 • COMV0108: ACTIVITATS DE VENDA
 • ADGD0210: CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES
 • HTR0208: OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR.
 • ADGG0408: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS.
 • ADGG0508: OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS.
 • ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
 • SSCE0110: DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
 • HOTR0108: OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA
 • HOTR0508: SERVEIS DE BAR CAFETERIA
 • HOTR0608: SERVEIS DE RESTAURANT
 • COMT0411: GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES
 • HOTR0308: OPERACIONS BÀSIQUES DE CATERING
 • ADGG0208: ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT
 • ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS
 • ADGD0108: GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER AUDITORIA
 • HOTA0108: OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN ALLOTJAMENTS

  
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT PRESENTATS (no disponibles encara)
  

 • COMLL0110: ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM
 • HOTR0408: CUINA